DaRušvo za ZNanost in Izobraževanje - DRZNI - je strokovno, prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju izobraževanja, učenja na daljavo, vzgoje, svetovanja, raziskovanja, založništva, povezovanje naravoslovnih, tehničnih, humanističnih in družboslovnih znanosti ter umetnosti ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Cilj društva DRZNI je tudi, da v Republiki Sloveniji deluje en center, ki se ukvarja z obliko znanosti "izvedi sam". Društvo si bo prizadevalo za podporo in trajnostno rast enega samega centralnega centra, in sicer ustanove Hiša eksperimentov.